Duyurular & Haberler - (Sayfa 14)
Duyuru:  12-09-2014 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.9.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Detay »
Duyuru:  30-08-2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Detay »
Duyuru:  19-08-2014 Kamu İhale Kurumu'ndan Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklerine İlişkin Basın Açıklaması Yayınlandı Detay »
Duyuru:  16-08-2014 Mal, Hizmet Alımları, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı Detay »
Duyuru:  15-08-2014 Kamu İhale Kurumu'ndan Ekap İşlemleri ile ilgili önemli duyuru Detay »