12-06-2018

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN GEÇİCİ 75 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA FERAGATNAME VEREN FİRMALARIN DİKKATİNE......

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 75 inci maddesi ile Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve 6/4/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alanlarına ilişkin borçlarının Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ödenmesi işlemlerine yönelik olarak; Bakanlığımızca Haziran ayının son haftası işletmelere kaynak aktarılması ve aynı hafta içerisinde alacaklılara ödeme yapılması planlandığından, muhasebe birimlerinin ödeme işlemlerine yönelik yapmaları gereken iş ve işlemleri ivedi bir şekilde, Haziran ayının son haftasında ödeme yapılacağı bildirilmiş olup, bu kapsamda İşletmemize feragatname başvurusunda bulunmuş firmaların. 15.06.2018 tarihinden sonrası Vergi ve SGK borcu yoktur sorgularının Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne verilecek şekliyle"hudsim@hacettepe.edu.tr" İşletme Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Duyurular & Haberler - (Sayfa 1)
Duyuru:  08-10-2020 2547 sayılı kanunun Ek-45 Maddesine göre Feragatname yazısı Detay »
Duyuru:  18-06-2020 Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kapsamındaki 2016-2017 yılı alacaklarınız hk. Detay »
Duyuru:  28-12-2018 SUT'ta değişiklik ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Detay »
Duyuru:  03-08-2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Detay »
Duyuru:  12-06-2018 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN GEÇİCİ 75 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA FERAGATNAME VEREN FİRMALARIN DİKKATİNE...... Detay »