Kitap Adı : Elementler ve Sağlığa Etkileri

  Yazarlar :

Dr. Eşref ATABEY

  Fiyatı : 33,00 TL


  Açıklamalar :

Dr. Eşref Atabey (Jeoloji Yüksek Mühendisi ve Tıbbi Jeoloji Uzmanı)

Sayfa Sayısı: 623

ISBN.978-605-655-16-0-4

 

Bu kitap, Tıbbi Jeoloji alanında hazırlanmış olup, toplam 10 bölümden oluşmaktadır.

 

1. Bölümde, ‘’Yerkürenin yapısı, oluşumu, yerkabuğu hareketleri, elementlerin yerkabuğunda bulunuşu ve sınıflandırılması, elementlerin hareketliliği ve dağılımı, jeokimya haritaları, toprağın yapısı ve elementlerin çökelimi’’, 2. Bölümde ‘’Elementlerin sınıflandırılması ve periyodik çizelge’’, 3. Bölümde, ‘’Ana elementler’’, 4. Bölümde ‘’Tali ve gerekli bazı iz elementler’’, 5. Bölümde ‘’İz elementler’’, 6. Bölümde ‘’Zehirli elementler’’, 7. Bölümde ‘’Radyoaktif elementler’’, 8. Bölümde ‘’Soy gazlar’’, 9. Bölümde ‘’Besin kaynaklarında bulunan elementlerin listesi ve sağlığa etkileri,’’, 10. Bölümde ‘’Ağır metaller ve çevresel etkileri’’ konuları yer almaktadır. 3. 4. 5. 6. 7 ve 8. Bölümlerde yer alan elementlerin sırasıyla; elementin tanımı, özellikleri, bulunuşu, kullanımı ve sağlığa etkileri anlatılmıştır. Her elementin özellikleri çizelgeler halinde, bulunduğu bazı minerallerin listesi ve şekli verilmiştir. Kitapta şekil ve çizelgeler özenle seçilmiş, referanslar geniş bir şekilde yer almıştır.

Kitap, Jeoloji biliminin yanı sıra, tıbbın çeşitli dallarına (epidemiyoloji, halk sağlığı, patoloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, beslenme-diyetetik, hematoloji, vd.), toksikoloji, ziraat, madencilik, çevre, mineraloji, kimya ve jeokimya, biyojeokimya, veteriner hekimliği, biyoloji, radyasyon fiziği, coğrafya ve birçok meslek gruplarının ilgi alanlarına da yararlı olabilecek temel ve yardımcı bir eser niteliği taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Elementlerin Doğada Bulunuşu, Hareketliliği ve Derişimleri
Elementlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Göre Sınıflandırılması ve Periyodik Çizelge
Ana Elementler
Tali ve Gerekli İz Elementler
Zehirli Elementler
Radyoaktif Elementler
Soy Gazlar
Besin Kaynaklarında Elementler
Ağır Metaller